NTC Teambuilding là công ty chuyên tổ chức huấn luyện Team Building, huấn luyện các kỹ năng sinh tồn, mưu sinh, thoát hiểm. Tổ chức team building Indoor và Outdoor chuyên nghiệp, mọi cấp độ mọi địa hình. Công ty du lịch mạo hiểm chuyên nghiệp.

Dich vụ

PDF. In Email

Ngày đăng: 17 Tháng 4 2013

 

TEAMBUILDING 

M.I.C.E 

TRAVEL 

 

Tìmkiếm

Hỗ trợ trực tuyến


Sales 1

Sales 2
Title: Mưu sinh trên Hoang Đảo